Programma

 Waarvoor staat Zele Vlakaf?

Ons hoofddoel voor de komende legislatuur blijft er verder voor te zorgen dat Zele een gemeente is waar het nog beter wordt om er te wonen. De hiertoe noodzakelijke veranderingen kunnen er enkel komen mits een krachtdadig, modern en vooruitstrevend beleid.

Onze uitdaging bestaat er met andere woorden in verder te werken aan een project waar we van Zele een ‘thuis’ maken. In onze gemeente moeten we zonder problemen kunnen werken, wonen, oud kunnen worden en voor onze kinderen moeten we een omgeving creëren die hen een maximum aan kansen geeft nu en in de toekomst. Om dit te realiseren hebben we voor de komende zes jaar een aantal initiatieven gepland.

Wij willen voor u de puntjes op de “i” zetten.

Wie ons volledige programma wenst in te kijken, kan contact opnemen met iemand van het partijbestuur.

Verkiezingen 2018

Herman Van Driessche zal in oktober de lijst trekken van het kartel N-VA/Zele Vlakaf.