27 februari 2015

De markt in Zele is dringend aan een heraanleg toe. Met de aanleg van het Fonteinhof enkele jaren geleden werd hiervoor de eerste steen gelegd, maar dit is niet voldoende voor de Zelenaar.

 

 

Ontwerp Markt wit (Het plan werd ingetekend op schaal met het programma Orbit GIS)

legende wit

 

Het marktplein met zijn unieke kerk moet opnieuw het centrum van weleer worden waar de Zelenaar aangenaam kan vertoeven. Mooie overdekte en verwarmde terrassen, winkelen in een aantrekkelijke en groene omgeving zonder hierbij in te boeten aan parkeer- of fietsplaatsen, dàt is wat de Zelenaar wil. Met de oprichting van een kiosk op het marktplein gaan we nog verder in het samenbrengen van de Zelenaar op en rond ons marktplein.

 

De aanleg van een eerste flaneerzone rond het marktplein zal de Zelenaar uitnodigen om via een groenzone vanaf het Fonteinhof te wandelen, via het VP-Plein naar het Park Peeters. Het overgrote gedeelte van deze flaneerzone wordt uiteraard verkeersvrij zodat zowel groot als klein ongestoord én veilig kan genieten van de groene omgeving, speeltuingelegenheden, banken. Het ‘groene’ karakter zal gecreëerd worden door de aanplanting van bomen en bloemperken, het plaatsen van moderne bloembakken en het leggen van grasdallen op stroken waar er verkeer overrijdt.

 

Alle huidige doorgangen naar garages blijven behouden, zodat men geen hinder zal ondervinden van deze ‘vernieuwde’ situatie.

 

Het nieuwe plan voorziet een asverschuiving van de huidige weg langs de kerk. De baan komt als dusdaning enkele meters dichter  bij de kerk te liggen waardoor de terrassen van de horecazaken zullen gescheiden worden van de baan door de aanplanting van de tweede groene flaneerzone.Ook zal er een efficientere inplanting zijn van de huidige 128 parkeerplaatsen (122 standaard plaatsen, 4 voor mindervaliden en 2 voor motoren) rond de kerk. Deze asverschuiving is cruciaal geweest in het hertekenen van dit nieuwe project, daar we in de huidige situatie te veel plaats verliezen met de inplanting van de parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen op en rond het kerkplein alsook alle parkeerplaatsen rond het Fonteinhof en de Avil Geerincklaan blijven behouden. Een zone 30 rond het marktplein is noodzakelijk om het rustige en veilige idee achter dit plan te garanderen.

 

Dit voorstel staat los van het gemeentebestuur. Het voorstel is tot stand gekomen door naar de vele ideëen van onze Zelenaars te luisteren en hiermee aan de slag te gaan in onze partij-werkgroep.

 

Verkiezingen 2018

Herman Van Driessche zal in oktober de lijst trekken van het kartel N-VA/Zele Vlakaf.